E-mailadres: geleen@mpd.nu
Privacy Statement E-mailadres: mathieu.roumen@home.nl?subject=Website MPD Textieldrukkerij

U bent bezoeker

 

Sinds 29-10-2009

Bedrukkingen

Aanleveren digitaal bestand logo of tekst

 

Als u uw drukwerk door MPD laat verzorgen, verzoeken wij u dit digitaal aan te leveren. Indien dit voor u onmogelijk is, kunnen wij hier van afwijken. Alleen worden er extra kosten voor berekend.

 

Hoe moet u dit aanleveren.

 

Als u een logo, afbeelding of alleen tekst op de kleding wilt laten drukken is een digitaal bestand noodzakelijk. Dit bestand kan in verschillende bestandsformaten aangeleverd worden, te weten: Adobe Illustrator bestanden EPS, AI of PDF. LET OP!! Dit moeten echter wel gevectoriseerde (outlines) bestanden zijn. Aanleveren kan middels een USB-stick, CD, DVD of via e-mail. Indien u in uw reclame uiting gebruik maakt van een speciaal lettertype, dan is het verstandig dit lettertype mee te leveren of te mailen.

 

Diegene die uw logo ontworpen of al eens voor u gedrukt heeft, is in het bezit van deze bestanden en zijn voor u makkelijk opvraagbaar. Indien u helemaal geen mogelijkheid heeft een van deze bestanden aan te leveren, dan volstaat een JPG, GIF, BMP of Word bestand ook. Probeer hier altijd een zo groot mogelijk voorbeeld te versturen. Wij maken dan voor u de lijntekening die dan  na eventueel overleg bedrukt kan worden. De extra kosten voor het maken van zo’n bestand zijn afhankelijk van het aantal kleur.n en de complexiteit van het bestand. Deze kosten worden berekend op basis van nacalculatie a € 50,00 per uur. Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam een voorbeeld op papier mee te nemen.

 

Kleuren en kleurcodes.

 

Indien u zeker wilt zijn dat uw reclame uiting in exact de juiste kleuren gedrukt wordt, is het wel raadzaam van te voren de kleurcodes/nummers bij uw order te voegen. Probeer alleen de PMS (Pantone Matching System) kleurcodering te gebruiken. Voor speciale PMS mengkleuren worden mengkosten in rekening gebracht van € 17,50 per kleur, per order. Het mengen van exacte kleuren is alleen mogelijk bij inktdruk. Bij flockdruk is alleen een benadering van kleuren mogelijk met uitzondering van standaard kleuren.

 

Samenvatting.

 

Het is echt van groot belang een zo perfect mogelijk bestand aan te leveren om vergissingen en mistverstanden te voorkomen.Een Adobe Illustrator EPS vector bestand, een AI vectorbestand of een PDF bestand zijn hiervoor de meest geschikte bestanden. Ter voorkoming van fouten is het verstandig een uitdraai te maken in kleur op een gewoon A4 format wit vel. Denkt u voral aan de lettertypes en de kleuren.

 

De door ons dedrukte logo’s en teksten blijven eigendom van MPD en worden bewaard in ons archief. De voorbereidingskosten zijn voor het aanmaken van de drukmal (cliché). Deze kosten zijn éénmalig en worden bij herdruk niet in rekening gebracht. Ook deze drukmal blijft eigendom van MPD.